Lents oftàlmiques

Progressius personalitzats

Actualment podem diferenciar entre dos grans grups de progressius: els progressius convencionals i els progressius personalitzats d'última generació. La gran diferència entre uns i altres recau en el seu disseny i en el procés de fabricació.

L'objectiu de les lents personalitzades és que l'usuari experimenti una visió perfecte a l'instant reduint l'efecte balanceig, ampliant els camps de visió i millorant la resolució.

Tecnologia Free-Form d'última generació

El disseny dels progressius personalitzats amb la tecnologia free-form, s'inicia a partir d'una superfície òptica complexa.

La seva fabricació és un procés totalment informatitzat que mitjançant un avançat sistema de càlcul permet el retallat digital punt per punt de les dues cares de la lent, tenint en compte:

  • ELS PARÀMETRES INDIVIDUALS DE L'USUARI: graduació, distància entre pupil·les, distància de treball, inclinació del cap.
  • ELS PARÀMETRES DE L'USUARI EN RELACIÓ A LA MUNTURA: coordenades de la pupil·la respecte a la forma frontal de la muntura, angle d'inclinació i curvatura de la muntura, distància del centre de rotació de l'ull a la cara interna de la lent.
Progressius personalitzats

Progressius ocupacionals

Solucions específiques

Triar la lent adequada a cada entorn de treball proporciona a l'usuari més confort i millor contrast, disminuint la fatiga visual.

Les lents progressives ocupacionals estan pensades per oferir el màxim confort visual a usuaris que demanen un ús majoritari en visió intermèdia i propera: treball davant de l'ordinador, oficina, personal sanitari, arquitectes, o a casa, cuinant, pintant, amb vídeo consoles.

És la solució ideal entre un progressiu i una ullera de lectura.

  • Ens aporta la profunditat de camp que els hi falta a les ulleres de prop.
  • Avantatges respecte a un progressiu de tot ús:
    • El doble camp de visió en visió intermèdia (distància de la pantalla).
    • Augment d'un 30% en el camp visual de visió propera.
Progressius ocupacionals
Progressiu tot ús vs. Progressiu ocupacional

Ens permeten enfocar perfectament de visió propera a intermèdia, evitant posicions incòmodes del cap, com podria ser en el cas dels progressius de tot ús.

L'augment de camp a la zona de la pantalla als papers i al teclat permet treballar una postura ergonòmica molt més còmode i saludable.

No cal aixecar el cap ni girar-lo per veure amb nitidesa.

Lents relaxants de l'acomodació

Les fortes demandes en visió de prop actuals ens obliguen a realitzar un gran esforç acomodatiu que repercutix en la nostra salut visual.

Una rutina sempre connectada

Mòbils, ordinadors, tauletes, pantalles... Els dispositius electrònics han passat a ser part indispensable d'avui en dia.

Aquests dispositius exigeixen als nostres ulls un esforç més gran d'enfocament a diferents distàncies i a tipografies minúscules. A més, suporten l'enlluernament i estan exposats a la llum blava-violeta nociva que emeten les pantalles.

Símptomes d'esforç acomodatiu intens

Els lents relaxants d'acomodació incorporen una lleugera variació de potència (increment de positiu) amb la finalitat de relaxar el muscle ciliar, proporcionant una visió propera i intermèdia més còmode. D'aquesta forma es redueix la fatiga visual.

Afegint a les lents el tractament de protecció enfront de la llum nociva blava, ens permet endarrerir patologies de cristal·lí i la retina.

El 90% dels usuaris noten els ulls menys cansats amb l'ús de lents relaxants de l'acomodació.

El 91% dels usuaris milloren en la lectura de caràcters petits amb l'ús de lents relaxants de l'acomodació.

El 89% dels usuaris afirmen menys enlluernaments i una millora del contrast amb l'ús de lents relaxants de l'acomodació.