COM PODEM REDUIR LA FATIGA VISUAL?

13/06/2017

Les fortes demandes en visió de prop actuals ens obliguen a realitzar un gran esforç acomodatiu que repercuteix en la visió.