SAPS QUINS TIPUS DE LENTS HI HA PER A PROTEGIR-TE DELS RAIGS UV?

09/06/2020

L'exposició continuada als raigs ultra-violats suposa una amenaça per la nostra visió.

 

És important saber que no totes les lents protegeixen igual contra els raigs ultra-violats.

És habitual associar els raigs ultra-violats a l’exposició al sol i, per lògica, a les lents solars. Però cal tenir en compte els raigs UV arriben sempre, faci sol o no i per això cal valorar quina protecció ens ofereixen tan les lents solars com les blanques, les de vista.

LENTS SOLARS

Dins de les lents solars tenim varies classificacions.

Segons el nivell de protecció:

És important tenir en compte quines són les activitats que realitzarem i en quina època de l’any. Sobretot si us agrada la muntanya assessoreu-vos bé per evitar complicacions.

La unió europea estableix 5 categories:

taula de valors

Segons el color:

Deixant a banda els gustos i la moda, cada color té unes característiques visuals diferents. Els colors més utilitzats són el marró, el verd i el gris. Cada un d’ells té les seves característiques:

taula de valors

La resta de lents de fantasia tendeixen a alterar la percepció i la naturalitat dels colors.

Segons el tipus de lent:

Tot i que les lents solars estàndard són les més utilitzades, actualment existeixen altres tipus de lent que resolen millor la problemàtica dels reflexes, els canvis de llum o si més no, que aporten un component extra de moda.

taula de valors

LENTS BLANQUES

Recomanem preguntar sempre el factor de protecció que duu la lent blanca. Hi ha lents que estan equipades amb potents filtres UV que protegeixen no solament l’ull sinó tota la pell que l’envolta.

Un tret diferenciador a l’hora de millorar l’efectivitat és adquirir lents amb filtres de protecció a la cara interna de la lent, de manera que no només ens protegeix dels raigs frontals sinó que també ho fa dels raigs que incideixen des dels costats i del darrera.

La millor opció sempre és assessorar-se a l’òptica.