PROBLEMES VISUALS MÉS FREQÜENTS

15/09/2020

Avui t'expliquem alguns dels problemes visuals que es poden solucionar mitjançant la teràpia visual.

Hi ha problemes visuals que amb una teràpia visual adequada poden arribar a corregir-se o a millorar considerablement.

La teràpia visual és apta per a tothom a partir dels 5 anys.

 

Entre els problemes més freqüents hi trobem:

Enfocament deficient en persones joves.
Enfocament lent i de baixa qualitat en passar la vista de lluny a prop i al revés.

 

Desviacions motilitat ocular incorrecte.
En les desviacions petites els ulls poden apuntar en la mateixa direcció però amb dificultat. Una desviació mantinguda en el temps es pot descompensar i acabar en un estrabisme, que és quan els ulls no apunten a la mateixa direcció. Una detecció precoç és fonamental en aquests casos.

 

Ull gandul.
L’ambliopia o ull gandul és la reducció de l’agudesa i de les capacitats visuals. Encara que es porti la graduació adequada, la visió dels detalls (agudesa), el moviment, la velocitat d’enfocament de l’ull i el processament de la imatge, estan disminuïts.

Un ull gandul perjudica, o fins i tot anul·la, la visió binocular (3D).

El tractament amb teràpia un tindran resultat més satisfactori en una detecció ràpida.

 

Processament visual.
Un rendiment escolar baix pot estar influenciat per un problema d’eficàcia visual que altera la capacitat d’analitzar i interpretar la informació que rebem pels nostres ulls (percepció visual deficient, lateralitat creuada...)

 

La nostra recomanació és realitzar una revisió visual periòdica, cada dos anys.

D'aquesta forma ens assegurem poder detectar possibles disfuncions a temps i tractar-les quan abans millor. Mitjançant la teràpia podem aconseguir millors resultats i una qualitat de visió òptima.