LENTS DE CONTACTE

19/06/2017

Les lents de contacte compensen defectes refractius com la miopia, la hipermetropia, l'astigmatisme i la presbícia.