GLAUCOMA, PROVES PER LA DETECCIÓ I FACTORS DE RISC

17/03/2021

Per tal de poder detectar el glaucoma, ja que és una malaltia que no mostra símptomes plausibles, és l’examen optomètric complet.