ELS PROGRESSIUS PERSONALITZATS, QUÈ SON?

14/07/2020

Actualment podem diferenciar entre dos grans grups de progressius: els progressius convencionals i els progressius personalitzats d’última generació.

La gran diferència entre uns i els altres recau en el seu disseny  i en el procés de fabricació.

L’objectiu de les lents personalitzades és que l’usuari experimenti una visió perfecte a l’instant reduint l’efecte balanceig, ampliant els camps de visió i millorant la resolució.

Tecnologia free-form d’última generació.

El disseny dels progressius personalitzats amb tecnologia free-form, s’inicia a partir d’una superfície òptica complexa.

La seva fabricació és un procés totalment informatitzat que mitjançant un avançat sistema de càlcul permet el retallat digital punt per punt de les dues cares de la lent, tenint en compte:

  • Els paràmetres individuals de l’usuari.

Graduació, distància entre pupil·les, distancia de treball, inclinació del cap.

  • Els paràmetres de l’usuari en relació amb la muntura:

Coordenades de la pupil·la respecte a la forma del frontal de la muntura, angle inclinació i curvatura de la muntura, distancia del centre de rotació de l’ull a la cara interna de la lent (CRO).

Treballant la cara interna de la lent s’apropa la correcció òptica a l’ull i els camps visuals milloren en totes les distancies, augmentant fins un 20%.

  • Més nitidesa, màxima precisió del detall.
  • Més amplitud, el camp visual augmenta.
  • Més contrast, visió en alta resolució.