CONSELLS PER PREVENIR I ATURAR LA MIOPIA

12/04/2021

La miopia és el defecte visual que més creix. Un 30% de la societat dels països desenvolupats és miop i la previsió és que a 2050 sigui el 50%.

Actualment la nostra societat presenta un augment de la demanda de tasques a distàncies curtes, i del temps que ocupem en activitats a menys d’un metre (mòbils, ordinadors, tauletes, videojocs, llegir, escriure, mirar la TV a distancies curtes, treballs manuals...). Si a més, a tot això hi sumem el fet que ara hem de restar més hores a casa, el teletreball i l’increment d’ús de dispositius per manca de relacions socials, el problema creix exponencialment.

Aquests fets trenquen l’equilibri d’activació i relaxació del mecanisme acomodatiu, és a dir, estem moltes més hores activats que relaxats. El resultat és que el cristal·lí es relaxa incorrectament i es deforma de manera permanent, per tant, l’acomodació es queda activada de forma permanent impossibilitant que hi veiem bé de lluny.

Com més intensa és l’activitat de prop més exposats estem a desenvolupar miopia, d’aquí el fort creixement que està experimentant.

Però com podem prevenir la miopia o ajudar a que no es desenvolupi amb tanta facilitat?

  • Aire lliure: És bo realitzar jocs i esports a l'aire lliure que requereixin mirar més enllà de l'alçada del braç.
  • Regla 20/20/20: Cada 20 minuts de feina a l'ordinador, mòbil o qualsevol distància curta, has de fer 20 segons de descans mirant a 20 peus de lluny (6 metres aprox.).
  • Il·luminació: És important disposar sempre d'una bona il·luminació en general i sobretot centrada en l'àrea de treball. Evitar utilitzar els dispositius electrònics a les fosques.
  • No apropar-se massa al llegir o escriure, respectar sempre la distància del colze al dit cor.
  • Inclinar la taula de treball si és possible uns 20º.
  • Agafar el llapis o bolígraf correctament. No agafar-lo massa per la punta per què això provoca que ens apropem més.
  • Mantenir el paper recte quan escrivim, no torçar-lo en excés.
  • Mantenir una bona posició a la taula de treball i davant de l'ordinador.
  • Intentar no apropar-nos tant el mòbil, mantenir la distància de seguretat d'uns 35-40 cm.

Tot i que hi ha coses que no podrem canviar, com és l’acceleració de l’ús de la tecnologia i els dispositius en el nostre dia a dia, si que podem corregir aquests petits detalls que deixaran que els nostres ulls descansin una mica.

I recorda, si creus que la teva visió ha empitjorat vine a veure’ns i t’ajudarem.