3 DE CADA 10 OCCIDENTALS SON MIOPS

12/05/2020

El creixement de la miopia no és una casualitat. El canvi d'hàbits ha provocat que mirem més de prop que de lluny.

UN 30% DE LA SOCIETAT EN PAÏSOS DESENVOLUPATS ÉS MIOP.

Actualment la nostra societat presenta un augment de la demanda de tasques a distàncies curtes, i del temps que ocupem en activitats en menys d’un metre (mòbils, ordenadors, tauletes, vídeo-jocs, llegir, escriure, mirar tv a distàncies curtes, treballs manuals...).

Aquest fet pot trencar aquest equilibri d’activació i relaxació del mecanisme acomodatiu.

El resultat és que el cristal·lí es relaxa incorrectament i es deforma de manera permanent.

L’acomodació queda en part activada encara que no es miri de prop, dificultant el correcte enfocament de lluny.

COM MÉS INTENSA ÉS L’ACTIVITAT DE PROP MÉS EXPOSATS ESTEM A DESENVOLUPAR LA MIOPIA.

A mesura que disminueix el poder acomodatiu a causa de l’edat, disminueixen les possibilitats de desenvolupar miopia funcional.

La tensió acomodativa provocada per la intensa activitat de treball en distàncies curtes afavoreix l’allargament posterior del globus ocular, característica principal de la miopia.

La variació de forma del cristal·lí actua contra l’humor vitri, derivant en un augment de la seva pressió.

La contracció del múscul similar (prolongació de la coroide) arrossega l’escleròtica, que és l’encarregada de mantenir l’estructura.

Aquest fet ocasiona que l’escleròtida es debiliti.

El resultat d’aquest augment de la pressió afegit a uns teixits de contenció debilitats, provoca l’allargament irreversible de l’ull, augmentant la fragilitat de la retina.

Tot aquest procés comporta implicacions negatives per a la visió i la salut de l’ull.


Ergonomia i postura correcta:

És molt important asseure’s amb l’esquena recolzada a la cadira i ben recte quan es llegeix o s’escriu, i no a la punta del seient. La cadira ha d’estar ben acostada a la taula.

S’ha d’evitar llegir tombat a terra boca avall o al llit a no ser que s’estigui assegut de manera correcta.


Llegir o escriure:

1. No apropar-se massa.

Fer totes les tasques d’a prop a la distància de Harmon com a mínim. Aquesta distància és la mateixa que hi ha des del colze al mig del dit cor.

2. Taula de treball.

Inclinar la taula de treball uns 20º (10cm) per llegir, estudiar o escriure.

Això permet treballar a una distància més allunyada de material, i disminueix la tensió visual provocada per l’esforç acomodatiu de treballar a distàncies massa properes.

3. El llapis.

Agafar el llapis correctament intentant no agafar-lo massa per la punta, ja que aquest fet obliga a inclinar més el capen una direcció i adoptar postures incorrectes.

4. El paper.

Una excessiva inclinació del full de paper obliga a inclinar el cap.

Desviar el cap en una direcció més de 20º dona com a resultat la supressió parcial o total d’un ull. Se suprimeix l’ull més apartat del punt de fixació provocant trastorns de visió binocular.

La binocularitat és la capacitat del sistema visual per què els dos ull treballin a l’hora de forma coordinada, proporcionant una visió eficaç i tridimensional.