MIOPIA, HIPERMETROPIA I ASTIGMATISME

13/06/2017

Ametropia fa referència a la condició visual en què la imatge no es projecta correctament sobre la retina, o es projecta bé com a conseqüència d'un escorç acomodatiu.